Parafia Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
Drukuj

Szczęść Boże!

Z ogromnym smutkiem informuję, że nasz Wikariusz Ks. Paweł

odszedł do Pana.

Polecamy Go Bożemu Miłosierdziu i prosimy o dar życia

wiecznego a dla Rodziców o siłę i ufność w ciężkich chwilach.

O g. 18.30 będziemy się modlić modlitwę różańcową o spokój

wieczny dla Jego Duszy.

Ks. Proboszcz

 
Drukuj

W sobotę 10.04 sprzątanie kaplicy rozpoczniemy od g. 9.00, by zdążyć przed rozpoczęciem spowiedzi dzieci klasy III. Za zmianę przepraszam.

Ks. Proboszcz

 
Drukuj

Podajemy link do parafialnego kanału YouTube, na którym transmitujemy Msze święte z naszej kaplicy. Zapraszamy do oglądania.

https://www.youtube.com/channel/UCo-lTxc3eJE92q4OcaHluOA

 
Drukuj

PILNA WIADOMOŚĆ

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi świątyń, 1 os. na 20 m2, w naszej kaplicy może uczestniczyć we Mszy św. 12 osób.

Prosimy siadać na wyznaczonych miejscach.

Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa oraz półtorametrowe odstępy.

Pozostałe osoby prosimy, by uczestniczyły w nabożeństwach pprzed kaplicą.

 
Drukuj

Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

  1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
  2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
  3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
    o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
  4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
  5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
  6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
  7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

ks. Grzegorz Kotala

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Dzisiaj:

18 Kwietnia 2021
Niedziela
W Kalendarzu Liturgicznym:
brak wspomnienia
Do końca roku zostało 258 dni.

Kalendarz

Liturgia na dziś